Day: January 9, 2022

NFT คืออะไรและเหตุใดจึงมีมูลค่านับล้านNFT คืออะไรและเหตุใดจึงมีมูลค่านับล้าน


ศิลปะ

ในทางเศรษฐศาสตร์ สินทรัพย์ที่ทดแทนกันได้คือสิ่งที่มีหน่วยที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ทันที เช่น เงิน ด้วยเงินคุณสามารถสลับธนบัตร 100 บาทเป็นธนบัตร 50 บาทสองใบและมีมูลค่าเท่ากัน แต่หากบางสิ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้ หมายความว่ามันมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ดังนั้นจึงไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับอย่างอื่นได้ นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า NFT หรือโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อาจจะเป็นบ้านหรือภาพวาด เช่น โมนาลิซ่า ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คุณสามารถถ่ายภาพภาพวาดหรือซื้อภาพพิมพ์ได้ ...